Girl holding driver licence.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for HeyWay ApS:

Handelsbetingelser:

Hos HeyWay ApS modtager vi betaling med VISA-Dankort, VISA, MasterCard og Mobile Pay. Betaling vil blive trukket på din konto med det samme og du vil modtager en kvittering på din e-mail konto.

Ved afregning for ekstra kørelektioner, kan der betales kontant eller med Mobile Pay til den enkelte kørelærer. Ved overførelse til en af HeyWay ApS samarbejdspartnere eller underleverandørere, skal kvittering fremsendes fra den enktle samarbejdspartner eller underleverandør.

Alle beløb er i DKK. (Danske kroner) og er inkl. moms.

HeyWay ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Fortrydelsesret:

Skulle du fortryde dit køb hos HeyWay ApS, sender vi naturligvis enten hele beløbet eller det tilgodehavende beløb for ikke anvendte ydelser retur, Bemærk at ved køb af pakkeløsninger fratrækkes der listeprisen af de ydelser der er gennemført. Listeprisen fremgår af HeyWay ApS bookingsystem og HeyWay ApS forbeholder sig retten til at ændre disse priser, og derfor vil listeprisen altid være den gældende på fortrydelsesdatoen og ikke den der eventuelt fremgik ved køb/opstart på kørekortsforløbet.

Planlægning - Opfølgning:

HeyWay ApS forpligter sig ikke til at følge op på elevens uddannelsesforløb, herunder udeblivelse mm. HeyWay ApS står til rådighed med deres kundeservice og besvare spørgsmål og afhjælper evt. udfordringer undervejs i uddannelsen. HeyWay ApS kontaktes via Facebook, Instagram, mail, chat eller Telefon. HeyWay ApS bestræber sig på at gøre uddannelsesforløbet så gnidningsfrit som muligt, herunder at optimere processer og afhjælpe evt. udfordringer der måtte være med en af HeyWay ApS underleverandører.

Force Majeure:

I tilfælde af naturforhold, politiske uroligheder, krige, epidemier, pandemier eller lignende og HeyWay ApS ikke kan fungere med sit normale virke, vil alle køb hos HeyWay ApS foretaget før denne situation, blive fastfrosset hos HeyWay ApS. Kundens kørekortsforløb vil blive afviklet igen når omstændighederne er tilbage til normal virke.

Pakkeløsninger købt hos HeyWay ApS kan benyttes i 12 måneder fra udstedelsesdato.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over en ydelse købt på vores hjemmeside, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens

online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: Hey@heyway.com

Personoplysninger:

Persondataloven indeholder en række bestemmelser angående behandling af dine data, herunder dine rettigheder og HeyWay ApS oplysningsforpligtigelse. Dine data skal bruges i forbindelse med din erhvervelse af kørekort jf. Bekendtgørelsen om kørekort, hvor de oplysninger du har opgivet på ”P23 – Ansøgning om kørekort” indgår i din køreuddannelse.

Dine data er overvejende registreret elektronisk, og enkelte formularer – f.eks. ”P23 – Ansøgning om kørekort” – opbevares på papir i aflåst skab når denne ikke er ved Borgerservice til godkendelse, anvendes på manøvrebane, køreteknisk anlæg eller som led i den teoretiske/praktiske prøve ved politiets prøvesagkyndige.

HeyWay ApS (cvr nr. 39491982) er dataansvarlig. De data du har givet HeyWay ApS anvendes alene i forbindelse med din erhvervelse af kørekort, og oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato og cpr. Nr. videregives alene til relevante myndigheder eller personer jf. dit samtykke ved din tilmelding til HeyWay ApS eller ved betaling af faktura sendt fra HeyWay ApS.

Du kan til enhver tid anmode om at dine data rettes eller slettes, hvilket dog kan have betydning for dit uddannelsesforløb hos Heyway ApS. Du har mulighed for at klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed. (datatilsynet)

Ved behandling af ”P23 – Ansøgning om kørekort”, oprettes du i borgerservice/politiets bookingsystem (kooreprovebooking.dk) og disse får dine dataoplysninger, herunder telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og cpr nr. Hvad der sker med dine data under borgerservice/politiets varetægt, har intet med HeyWay ApS at gøre.

Kørelærerne der arbejder under HeyWay ApS ”køreskoleplatformen”, er alle selvstændige underleverandører, og derfor kan HeyWay ApS ikke drages til ansvar for dine dataoplysninger, herunder telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og cpr nr. som disse selvstændige kørelærere har i deres varetægt.

Underleverandører og samarbejdspartnere:

HeyWay ApS er en køreskole platform, der fungerer som bindeled mellem div. Interessenter du skal bruge for at gennemføre din kørekortsuddannelse. HeyWay ApS har ingen dataansvarlighed eller juridisk ansvar ved ukorrekt eller ulovlig underskriftsføring af de enkelte moduler, mellem dig og kørelæreren. Ligeledes har HeyWay ApS intet økonomisk ansvar for den afregning der sker mellem de underleverandører der samarbejder med HeyWay ApS og dig som værende elev, herunder ukorrekt oplysning af moms og skat. Endvidere kan HeyWay ApS ikke stilles til regnskab for underleverandører eller samarbejdspartner der bryder loven, hvad end det er kørekortsbekendtgørelsen, færdselsloven, straffeloven eller anden gældende dansk lovgivning. HeyWay ApS forpligtiger sig til at kvalitetssikre deres underleverandører og samarbejdspartnere, samt til enhver tid og stille faciliteter til rådighed for disse, så en korrekt og lovlig undervisning kan gennemføres. Har du en klage over en af HeyWay ApS underleverandører eller samarbejdspartner skal denne være indgives til HeyWay ApS via mail til hey@heyway.com senest 48 timer efter hændelsen. Klager indgivet efter denne frist vil der som udgangspunkt ikke foretages en refundering af en ydelse, såfremt der skulle være berettigelse herfor.

Holdtilmelding:

Tider til hhv. manøvrebane, teori, førstehjælpskursus eller køreteknisk anlæg (Glatbane) skal bookes online via vores bookingsystem. Ved deltagelse til køreteknisk anlæg (Glatbane) skal du have en mundtlig godkendelse fra den kørelærere du kørte med ved lektion 7 eller 8. Køreteknisk kursus (Glatbane) kan tidligst finde sted efter teori/kørsel på vej er fuldendt. Ved aflysning se nærmere for aflysninger nederste på siden.

Køretider:

Køretider/kørelærer bookes gennem HeyWay ApS bookingsystem og du mødes med den valgte kørelærer på dennes opsamlingssted. Ved aflysning se nærmere for aflysninger nederste på siden.

Ved booking af køretider med start kl 17:00 og derefter i hverdage, og booking af køretider i weekender & helligdage skal beregnes et tillæg til den enkle kørelærer.

Tillægget kan ses under den valgte kørelærers profil i bookingsystemet. Tillæget afregnes internt med kørelæreren til selve køretiden.

Lektionsplan:

Hos HeyWay ApS er lektionsplanen digital og skal underskrives digitalt efter hver fuldendt undervisning. Det er strafbart hvis denne underskrives urigtigt af hhv. kørelærer eller elev og kan straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til 4 måneder. Al data vedr. lektionsplanen kan du læse under personoplysninger.

Ansøgning om kørekort:

Før en ansøgning kan afleveres og godkendes af borgerservice, skal den vedlægges en lægeerklæring i en kuvert hvor din EGEN læge har underskrevet lægeerklæring og påført stempel. Lægeerklæring kan også udfyldes og uploades digitalt, herfor skal du høre din egen læge.

HUSK at din lægeerklæring max må være 3 måneder gammel og skal også underskrives af dig selv. Vedlagt ansøgningen skal der være et færdselsrelateret førstehjælpsbevis som max må være 18 måneder gammelt. Er du under 18 år ved uddannelsen begyndelse skal der vedlægges en samtykkeerklæring fra din/dine værger. Samtykke erklæringen kan udfyldes og uploades digitalt via https://koreprovebooking.dk.

Teori og praktisk prøve:

Du kan tidligst aflægge teoriprøve når din ansøgning er godkendt og du har betalt prøvegebyret til staten, samt gennemført teori 8 som fremgår af lektionsplanen. Tidligst når du har bestået en teoriprøve og fuldendt hele den lovpligtige uddannelsen kan du aflægge den praktiske køreprøve. Til aflæggelse af teori og køreprøver skal du HUSKE at medbringe din lektionsplan i udprintet form, og denne skal være klipset sammen som et helt dokument, den godkendte ansøgning om kørekort, gyldig billede ID (Pas) eller dåbs-/navneattest.

Glemmer du en af tingene vil du blive afvist ved prøven og skal betale et nyt prøvegebyr til staten. Består du ikke hhv. teori eller den praktiske prøve skal der også betales et nyt prøvegebyr til staten.

Aflysninger:

Manøvrebane: 5 hverdage før.

Køreteknisk Anlæg: 5 hverdage før.

Køretimer: Se under den enkle kørelærersprofil for aflysningsfrist.

Teorimoduler: 1 timer før.

Førstehjælp: 5 hverdage før.

Teoriprøve: 8 hverdage før.

Praktisk prøve: 8 hverdage før.

Aflysning af manøvre/glatbaner, Teori, Førstehjælpskursus og køretider SKAL være via bookingsystemet.

For Teoriprøver meddeles det til vores kontor på kontor@heyway.com

Praktiske “køre” prøver meddeles til din valgte kørelærer.

Såfremt tidsfristen ikke overholdes, skal der betales fuldt honorar for den given ydelse som der udeblives fra.

HeyWay ApS

Lyngby Hovedgade 57 C, 2800 Kgs. Lyngby

Cvr. 39491982

Medlem af Dansk Erhverv og Kørelærerforeningens garantiordning

Black Friday / Cyber Week:

HeyWay ApS forpligter sig til at du kan starte på kørekortsuddannelsen, gennem deres platform inden udløb af 2022. HeyWay ApS forbeholder sig retten til at sortere eleverne til en anden holdstart end den ønskede ved betaling for lovpakken, sorteringen sker efter først til mølle-princippet. Sorteringen vil ligeledes være alt efter antallet af kørerlærere der på et givent tidspunkt befinder sig på Platformen, og kapaciteten på de forskellige teorihold, herunder forbehold for myndighedernes restriktioner ved Covid-19 eller anden epidemi. HeyWay ApS forpligter sig til at gøre det så attraktivt som muligt for freelance kørerlærere at tilslutte sig platformen. Færdselsrelateret førstehjælpskursus er obligatorisk og gennemføres via HeyWay Platformen, medmindre man allerede er i besiddelse af et bevis. Såfremt du er i besiddelse af et færdselsreletaret førstehjælpbevis skal dette indsendes til HeyWay inden 48 timer. Er det færdselsrelateret førstehjælpsbevis ikke gyldigt, eller udløbet skal der gennemføres et nyt kursus hos HeyWay.

BILTEKNIK