Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for HeyWay ApS:

Handelsbetingelser:

Hos HeyWay ApS modtager vi betaling med VISA-Dankort, VISA, MasterCard og Mobile Pay. Betaling vil blive trukket på din konto med det samme og du vil modtager en kvittering på din e-mail konto.

Ved afregning for ekstra kørelektioner, kan der betales kontant eller med Mobile Pay til den enkelte kørelærer. Ved overførelse til en af HeyWay ApS samarbejdspartnere eller underleverandørere, skal kvittering fremsendes fra den enktle samarbejdspartner eller underleverandør.

Alle beløb er i DKK. (Danske kroner) og er inkl. moms.

HeyWay ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Fortrydelsesret:

Skulle du fortryde dit køb hos HeyWay ApS, sender vi naturligvis enten hele beløbet eller det tilgodehavende beløb for ikke anvendte ydelser retur, Bemærk at ved køb af pakkeløsninger fratrækkes der listeprisen af de ydelser der er gennemført. Listeprisen fremgår af HeyWay ApS bookingsystem og HeyWay ApS forbeholder sig retten til at ændre disse priser, og derfor vil listeprisen altid være den gældende på fortrydelsesdatoen og ikke den der eventuelt fremgik ved køb/opstart på kørekortsforløbet. Har du købt en pakkeløsning via en rabatkampagne eller anden form for kampagne/rabataftale ophører fortrydelsesretten efter 14 dage.

Black Friday / Cyber Week:

HeyWay ApS forpligter sig til at du kan starte på kørekortsuddannelsen, gennem deres platform inden udløb af 2021. HeyWay ApS forbeholder sig retten til at sortere eleverne til en anden holdstart end den ønskede ved betaling for lovpakken, sorteringen sker efter først til mølle-princippet. Sorteringen vil ligeledes være alt efter antallet af kørerlærere der på et givent tidspunkt befinder sig på Platformen, og kapaciteten på de forskellige teorihold, herunder forbehold for myndighedernes restriktioner ved Covid-19 eller anden epidemi. HeyWay ApS forpligter sig til at gøre det så attraktivt som muligt for freelance kørerlærere at tilslutte sig platformen.

Opstart af kørekortsuddannelsen forstås ved at der i 2021 kan tilbydes opstart på et ledigt hold i løbet af 2021, i den respektive valgte by/område. HeyWay ApS forpligter sig ikke til at følge op på elevens uddannelsesforløb, herunder udeblivelse mm. HeyWay ApS står til rådighed med deres kundeservice og besvare spørgsmål og afhjælper evt. udfordringer undervejs i uddannelsen. HeyWay ApS kontaktes via Facebook, Instagram, mail, chat eller Telefon. HeyWay ApS bestræber sig på at gøre uddannelsesforløbet så gnidningsfrit som muligt, herunder at optimere processer og afhjælpe evt. udfordringer der måtte være med en af HeyWay ApS underleverandører.

Force Majeure:

I tilfælde af naturforhold, politiske uroligheder, krige, epidemier, pandemier eller lignende og HeyWay ApS ikke kan fungere med sit normale virke, vil alle køb hos HeyWay ApS foretaget før denne situation, blive fastfrosset hos HeyWay ApS. Kundens kørekortsforløb vil blive afviklet igen når omstændighederne er tilbage til normal virke.

Pakkeløsninger købt hos HeyWay ApS kan benyttes i 12 måneder fra udstedelsesdato.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over en ydelse købt på vores hjemmeside, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens

online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: Hey@heyway.com

Personoplysninger:

Persondataloven indeholder en række bestemmelser angående behandling af dine data, herunder dine rettigheder og HeyWay ApS oplysningsforpligtigelse. Dine data skal bruges i forbindelse med din erhvervelse af kørekort jf. Bekendtgørelsen om kørekort, hvor de oplysninger du har opgivet på ”P23 – Ansøgning om kørekort” indgår i din køreuddannelse.

Dine data er overvejende registreret elektronisk, og enkelte formularer – f.eks. ”P23 – Ansøgning om kørekort” – opbevares på papir i aflåst skab når denne ikke er ved Borgerservice til godkendelse, anvendes på manøvrebane, køreteknisk anlæg eller som led i den teoretiske/praktiske prøve ved politiets prøvesagkyndige.

HeyWay ApS (cvr nr. 39491982) er dataansvarlig. De data du har givet HeyWay ApS anvendes alene i forbindelse med din erhvervelse af kørekort, og oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato og cpr. Nr. videregives alene til relevante myndigheder eller personer jf. dit samtykke ved din tilmelding til HeyWay ApS eller ved betaling af faktura sendt fra HeyWay ApS.

Du kan til enhver tid anmode om at dine data rettes eller slettes, hvilket dog kan have betydning for dit uddannelsesforløb hos Heyway ApS. Du har mulighed for at klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed. (datatilsynet)

Ved behandling af ”P23 – Ansøgning om kørekort”, oprettes du i borgerservice/politiets bookingsystem (kooreprovebooking.dk) og disse får dine dataoplysninger, herunder telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og cpr nr. Hvad der sker med dine data under borgerservice/politiets varetægt, har intet med HeyWay ApS at gøre.

Kørelærerne der arbejder under HeyWay ApS ”køreskoleplatformen”, er alle selvstændige underleverandører, og derfor kan HeyWay ApS ikke drages til ansvar for dine dataoplysninger, herunder telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og cpr nr. som disse selvstændige kørelærere har i deres varetægt.

Underleverandører og samarbejdspartnere:

HeyWay ApS er en køreskole platform, der fungerer som bindeled mellem div. Interessenter du skal bruge for at gennemføre din kørekortsuddannelse. HeyWay ApS har ingen dataansvarlighed eller juridisk ansvar ved ukorrekt eller ulovlig underskriftsføring af de enkelte moduler, mellem dig og kørelæreren. Ligeledes har HeyWay ApS intet økonomisk ansvar for den afregning der sker mellem de underleverandører der samarbejder med HeyWay ApS og dig som værende elev, herunder ukorrekt oplysning af moms og skat. Endvidere kan HeyWay ApS ikke stilles til regnskab for underleverandører eller samarbejdspartner der bryder loven, hvad end det er kørekortsbekendtgørelsen, færdselsloven, straffeloven eller anden gældende dansk lovgivning. HeyWay ApS forpligtiger sig til at kvalitetssikre deres underleverandører og samarbejdspartnere, samt til enhver tid og stille faciliteter til rådighed for disse, så en korrekt og lovlig undervisning kan gennemføres.

Holdtilmelding:

Tider til hhv. manøvrebane, teori, førstehjælpskursus eller køreteknisk anlæg (Glatbane) skal bookes online via vores bookingsystem. Ved deltagelse til køreteknisk anlæg (Glatbane) skal du have en mundtlig godkendelse fra den kørelærere du kørte med ved lektion 7 eller 8. Køreteknisk kursus (Glatbane) kan tidligst finde sted efter teori/kørsel på vej er fuldendt. Ved aflysning se nærmere for aflysninger nederste på siden.

Køretider:

Køretider/kørelærer bookes gennem HeyWay ApS bookingsystem og du mødes med den valgte kørelærer på dennes opsamlingssted. Ved aflysning se nærmere for aflysninger nederste på siden.

Lektionsplan:

Hos HeyWay ApS er lektionsplanen digital og skal underskrives digitalt efter hver fuldendt undervisning. Det er strafbart hvis denne underskrives urigtigt af hhv. kørelærer eller elev og kan straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til 4 måneder. Al data vedr. lektionsplanen kan du læse under personoplysninger.

Ansøgning om kørekort:

Før en ansøgning kan afleveres og godkendes af borgerservice, skal den vedlægges lægeerklæring i en kuvert hvor din EGEN læge har underskrevet lægeerklæring. Endvidere skal din læge stemple lægeerklæringen og ligge dette i en forseglet kuvert der ligeledes skal stemples. HUSK at din lægeerklæring max må være 3 måneder gammel og skal også underskrives af dig selv. Vedlagt ansøgningen skal der være et færdselsrelateret førstehjælpsbevis som max må være 1 år gammelt. Er du under 18 år ved uddannelsen begyndelse skal der vedlægges en samtykkeerklæring fra din/dine værger.

Teori og praktisk prøve:

Du kan tidligst aflægge teoriprøve når din ansøgning er godkendt og betalt (prøvegebyret til politiet) samt du har taget teori 8 som fremgår af lektionsplanen. Tidligst når du har bestået en teoriprøve og fuldendt hele den lovpligtige uddannelsen kan du aflægge den praktiske køreprøve. Til aflæggelse af prøver hos politiet skal du HUSKE at medbringe din lektionsplan i ud printet form, og denne skal være klipset sammen som et helt dokument, den godkendte ansøgning om kørekort, gyldig billede ID (Pas) eller dåbs-/navneattest.

Glemmer du en af tingene vil du blive afvist ved prøven og skal betale et nyt gebyr til politiet. Består du ikke hhv. teori eller den praktiske prøve skal der også betales et nyt gebyr til politiet.

Aflysninger:

Manøvrebane: 8 hverdage før.

Køreteknisk Anlæg: 8 hverdage før.

Køretimer: 24 timer før.

Teorimoduler: 24 timer før.

Førstehjælp: 8 hverdage før.

Teoriprøve: 8 hverdage før.

Praktisk prøve: 8 hverdage før.

Aflysning af manøvre/glatbaner, Teori, Førstehjælpskursus og køretider SKAL være via bookingsystemet.

For Teoriprøver meddeles det til vores kontor på kontor@heyway.com

Praktiske “køre” prøver meddeles til din valgte kørelærer.

Såfremt tidsfristen ikke overholdes, skal der betales fuldt honorar for den given ydelse som der udeblives fra.

HeyWay ApS

Falkoner Alle 4, 2000 Frederiksberg.

Cvr. 39491982

Medlem af Dansk Erhverv og Kørelærerforeningens garantiordning