Generelle lovbestemmelser og regler for HeyWay ApS:

Logbog:

Logbogen digital og skal underskrives digitalt efter hver fuldendt undervisning og det er strafbart hvis denne underskrives urigtigt af hhv. kørelærer eller elev og kan straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til 4 måneder. Al data vedr. logbogen kan du læse længere nede under personoplysninger.

Holdtilmelding:

Tider til hhv. manøvrebane, teori, førstehjælpskursus eller køreteknisk anlæg (Glatbane) skal bookes online via vores bookingsystem. Ved deltagelse til køreteknisk anlæg (Glatbane) skal du have en mundtlig godkendelse fra den kørelærere du kørte med ved lektion 7 eller 8 og kan først finde sted efter teori/kørsel på vej er fuldendt. Ved aflysning se nærmere for aflysninger nederste på siden.

Køretider:

Køretider/kørelærer bookes gennem vores bookingsystem og du mødes med den valgte kørelærer på dennes opsamlingssted. vi anbefaler man vælger den samme kørelærer igennem hele forløbet, men valget er selvfølgelig dit. Ved aflysning se nærmere for aflysninger nederste på siden.

Handelsbetingelser:

Hos HeyWay ApS modtager vi betaling med VISA-Dankort, VISA, MasterCard og Mobile Pay. Ved afregning for ekstra kørelektioner, kan der betales kontant eller med Mobile Pay til den enkelte kørelærer.

Betaling vil blive trukket på din konto med det samme og du vil modtager en kvittering på din e-mail konto.

Alle beløb er i DKK. (Danske kroner) og er inkl. moms.

HeyWay ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Refusion:

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret:

Skulle du fortryde dit køb hos HeyWay ApS, sender vi naturligvis enten hele beløbet eller det tilgodehavende beløb for ikke anvendte ydelser retur, Bemærk at ved køb af pakker, fratrækkes der listeprisen af de ydelser der er blevet gjort brug af. 

Force Majeure:

I tilfælde af naturforhold, politisk uro, krig, epidemi eller lignende og HeyWay ApS ikke kan fungere med sit normale virke, vil alle køb hos HeyWay ApS foretaget før denne situation, blive fastfrosset hos HeyWay ApS og kundens køb vil blive afviklet igen når omstændighederne er tilbage til normale virke.

Pakkeløsninger købt hos HeyWay ApS kan benyttes i 12 måneder fra udstedelsesdato.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over en ydelse købt på vores hjemmeside, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens

online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: [email protected]

Personoplysninger:

Persondataloven indeholder en række bestemmelser angående behandling af dine data, herunder dine rettigheder og HeyWay ApS oplysningsforpligtigelse. Dine data skal bruges i forbindelse med din erhvervelse af kørekort jf. Bekendtgørelsen om kørekort, hvor de oplysninger du har opgivet på ”P23 – Ansøgning om kørekort” indgår i din køreuddannelse.

Dine data er overvejende registreret elektronisk, og enkelte formularer – f.eks. Ansøgning om kørekort – opbevares på papir i aflåst skab når denne ikke er i Borgerservice til godkendelse, anvendes på manøvrebane, køreteknisk anlæg eller som led i den teoretiske/praktiske prøve ved politiets prøvesagkyndige.

HeyWay ApS (cvr nr. 39491982) er dataansvarlig. De data du har givet køreskolen anvendes alene i forbindelse med din erhvervelse af kørekort, og oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato og cpr. Nr. videregives alene til relevante myndigheder eller personer jf. dit samtykke ved din tilmelding til HeyWay ApS eller ved betaling af faktura sendt fra HeyWay ApS.

Du kan til enhver tid anmode om at dine data rettes eller slettes, hvilket dog kan have betydning for dit uddannelsesforløb på køreskolen. Du har mulighed for at klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed. (datatilsynet)

Ved behandling af Ansøgning om kørekort P23, oprettelse du i borgerservice/politiets bookingsystem (kooreprovebooking.dk) og disse får dine dataoplysninger, herunder telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og cpr nr. Hvad der sker med dine data under borgerservice/politiets varetægt, har intet med HeyWay ApS at gøre.

Lægeattest og ansøgning om kørekort:

Før en ansøgning kan afleveres og godkendes af borgerservice, skal den vedlægges lægeerklæring i en kuvert hvor din EGEN læge har underskrevet lægeerklæring. Endvidere skal din læge stemple lægeerklæringen og ligge dette i en forseglet kuvert der ligeledes skal stemples. HUSK at din lægeerklæring max må være 3 måneder gammel og skal også underskrives af dig selv. Vedlagt ansøgningen skal der være et færdselsrelateret førstehjælpsbevis som max må være 1 år gammelt. Er du under 18 år ved uddannelsen begyndelse skal der vedlægges en samtykkeerklæring fra din/dine værger.

Teori og praktisk prøve:

Du kan tidligst aflægge teoriprøve når din ansøgning er godkendt og betalt (gebyret til politiet) samt du har taget teori 8 som fremgår af logbogen. Tidligst når du har bestået en teoriprøve og fuldendt hele uddannelsen kan du aflægge den praktiske prøve. Til aflæggelse af prøver hos politiet skal du HUSKE at medbringe din logbog i ud printet form ved teoriprøven (ved praktisk prøve kan den ses på den digitale version) og denne skal være klipset sammen som et helt dokument, den godkendte ansøgning om kørekort, gyldig billede ID (Pas) eller dåbs/navneattest.

Glemmer du en af tingene vil du blive afvist ved prøven og skal betale et nyt gebyr til politiet. Består du ikke hhv. teori eller den praktiske prøve skal der også betales et nyt gebyr til politiet.

Pauser i kørekortuddannelsen:

Hovedreglen er hvis du holder pause i mere end 3 måneder fra hhv. teori eller praktisk kørsel skal du starte uddannelsen forfra og derved betale det hele på ny. Der er dog enkelte undtagelser som er som følge.

A: Afbrudt i mere end 3 måneder før afsnit 7 = Starte helt forfra

B: Afbrudt mellem 3 og 4 måneder i afsnit 7-10 = Start forfra med afsnit 7

C: Afbrudt i mere end 4 måneder inden bestået teoriprøve = Start helt forfra

D: Afbrudt mellem 3-5 måneder efter bestået teoriprøve = Gennemfører mindst 4 lektioner af 45 minutter i afsnit 7 praktik (repetition af hele afsnit 7 teori)

E: Afbrudt 5 måneder eller mere = Starte helt forfra og ny teoriprøve

F: Manøvrebane skal ikke gennemføres ved start forfra, hvis eleven har haft minimum 2 lektioner af 45 minutter i afsnit 7 praktisk og afbrydelsen er mindre end 7 måneder.

HUSK PRØVER VED POLITIET TÆLLER IKKE SOM UNDERVISNING.

Aflysninger:

Manøvrebane: 8 hverdage før – Køreteknisk Anlæg: 8 hverdage før. Køretimer: 24 timer før- Førstehjælp: 8 hverdage før

Teoriprøve: 8 hverdage før – Praktisk prøve: 8 hverdage før

Manøvre/Glatbaner, Teori, Førstehjælpskursus og køretider aflysninger SKAL være via bookingsystemet.

For Teoriprøver meddeles det til vores kontor på [email protected]

Praktiske prøver meddeles til din valgte kørelærer.

Såfremt tidsfristen ikke overholdes, skal der betales fuldt honorar for den given ydelse som der udeblives fra.