%Køreskole%Kørekort

Kære forældre,

Velkommen til HeyWay 😊

Vi har lavet denne side til Jer, da vi oplever I tit har en masse spørgsmål ☺️

Hvad er HeyWay?

HeyWay er på papiret en køreskole på lige fod med andre køreskoler.

Der hvor vi skiller os ud, er konceptet omkring eget valg af kørelærer, fleksibilitet, online systemer, betalingsmuligheder mv.

Hos HeyWay betragter vi os selv som mere end en køreskole.

Vi er en sammenligningsplatform for kørelærere, ligesom vi kender det fra Hotels.com, Momondo, Just-eat osv.

HeyWay står for al administrationen, herunder afholdes af teori, banekørsel og afhjælpning til behandling af ansøgninger og bestilling af teoriprøver.

Før HeyWay kom til verden, var den normale procedure at eleven skulle bruge lang tid på at finde den rette køreskole og tit blev forvirret omkring setuppet for den enkelte køreskole, samt deres prisstruktur for et kørekort.

I mange år har kørelærerne været underbetalt og de traditionelle køreskoler skummede fløden. Dette resulterede desværre i mange kørelærere tænkte kroner og øre, når det kom til ekstra lektioner inden den praktiske prøve. Hvis man spørg de forskellige prøvesektioner hos politiet, vil de mene dette er en af de overvejende grunde til den høje dumpeprocent, der findes i landets større byer.

Den tid er nu forbi med HeyWay, da alle kørelærere er selvstændige og dermed også har haft selvbestemmelse for deres lektionspris, uden at vi har skruet prisen op på et kørekort.

HeyWay har kunne holde priserne i samme prisleje som de andre køreskoler, ved at tage et lille administrationsgebyr fra kørelærerne på kun 5 procent. Til stor glæde for kørelærerne, som nu endelig har fået deres selvstændighed tilbage, samt en fornuftig indtjening.

Vi har valgt at kalde os selv for DK´s fedeste køreskole…. men vi er egentlig mere en platform end en køreskole 😎

Hvordan kom HeyWay til verden?

HeyWay er udviklet af kørelærere og forretningsudviklere.

Gennem 1,5 år har et team af kørelærere, forretningsudvikler og jurister analyseret hele køreskolenbranchen, for at lette vilkårene for både elever og kørelærere.

Hele tanken omkring HeyWay startede mellem 2 venner, en aften på en mørk parkeringsplads efter en biograftur. 😁

De første spadestik var at optimere mange af de langsomlige processer der er i køreskolebranchen, og gøre hverdagen lettere for landets kørelærere, ved at afhjælpe køreskoleejerne med deres administration. Indenfor 1 måned var der samlet et team af udviklere og andre som kunne bistå projektet.

Teamet gik igang med at udtænke det perfekte system til landets køreskoleejere, men efter 6 måneders hårdt arbejde måtte de sande at dette var en nærmeste umulig opgave, da køreskoleejerne ikke ønskede systemer til optimere deres administration, og lette hverdagen for deres elever og kørelærere. Hvorfor størstedelen af køreskoleejerne ikke ønskede disse systemer er der mange årsager til.

Derfra begyndte teamet at kigge på andre løsninger, for at afhjælpe landets kørelærere og elever der stadig led under disse gammeldagsprocesser. Slalom Trafikskole som var en køreskole, drevet af en af de 2 venner der startede det hele, gik til sin partner i køreskolen og bød ham indenfor i HeyWay. Herfra gik det stærkt! I samarbejde med alle eleverne og kørelærerne på køreskolen, fik man testet og indsamlet data på hvordan man bedst kunne optimere og afhjælpe hverdagen.

HeyWay launchede officelt I 2019 og indenfor den første måned, væltede det ind med over 100 tilmeldinger fra elever, samt mange kørelærere der ønskede en bedre og lettere hverdag. HeyWay var nu født og vokser sig større og bedre fra dag til dag 😊

Online Booking

Vores online bookingsystem er udviklet for at gøre hele procesen med at tage et kørekort nemmere for eleverne.
Mange elever og forældre har svært ved at forstå hele proceduren for alle de forskellige moduler eleven skal igennem, for at erhverve sig et kørekort.
Dette er med rette forståeligt, da hele opsætningen fra lovgivernes side er kompliceret og selv kørelærererne debatter dagligt lovgivningen, da de også finder den enormt kompliceret.

Via vores online bookingsystem kan eleven i ro og mag, sammen med Jer forældre, planlægge hele deres uddannelse forløb. Der er en nøje beskrevet proces inde i systemet, som sikre et hurtigt og nemt overblik over hele kørekortforløbet.

Digital logbog

Den digitale logbog App er et alternativ til den gammeldags papirlogbog, som er tilpasset nutidens unge.

Logbogen er elevens garanti samt retningslinje for den undervisning de modtager.

Mange elever glemmer ofte deres papirer, men ingen glemmer deres smartphone.

En logbog er elevens garanti på at de får al den undervisning som loven kræver. Denne skal underskrives hvergang de har modtaget undervisning.
Mange elever glemmer tit deres papirlogbog og derved kommer der en ekstra udgift, da kørelæreren ikke må undervise uden logbogen er tilstede. Der har igennem tiden været en del sager med kørelærere, der har fået enorme bøder for at undervise elever uden logbogen var tilstede.
Derfor med rette, afviser kørelærerne eleven hvis de har glemt deres logbog, og det resultere i der skal betales for et nyt undervisningsmodul.
Hos HeyWay har vi lavet logbogen digital som en app, så eleven ikke behøver at gå rundt med en gammeldags papirlogbog. Dette sikre at de ikke glemmer den og derved ikke kan deltage til undervisningen.
Vil du vide mere om logbogen, kan du se Rådet for Sikker Trafiks video.

Valg af kørelærer

Hos HeyWay er valget frit for hvilken kørelærer eleven ønsker at køre med.

Dette har vi gjort, da det at spendere så mange timer inde i bilen er et kemi spørgsmål, samt et personligt forhold der opbygges. Derfor skal det også være elevens valg, hvem de ønsker at opnå denne personlige relation med.

Hos HeyWay har vi lavet en profil for hver enkelt kørelærer der er tilknyttet HeyWay. Her kan eleven læse om de forskellige kørelærer, og helt frit vælge deres kørelærer baseret på pris, opsamlingssted, rating, biltype/årgang og anbefalinger fra andre elever.

En af de overvejende grunde til vi gjorde valget frit for eleven, er vi ikke mente det var fair overfor eleverne de ikke selv havde medbestemmelse. Andre traditionelle køreskoler tildeler selv eleven en kørelærer, og dette resultere nogen gange i lange og ubehagelige forløb fordi kemien ikke er tilstede, og dermed bliver det svære at lære det fornødne ude i trafikken.

Mange elever vælger til sidst at skifte køreskole, ikke fordi der som sådan er noget i vejen med den enkelte køreskole, men grundet kemien med den enkelte kørelærer.

Hos HeyWay behøver eleven ikke længere at gå den tunge vej ved at skifte køreskole, såfremt kemien med den enkelte kørelærer ikke er tilstede. De vælger bare en ny kørelærer inde i bookingsystemet.

Betaling

Hos HeyWay har I som forældre mulighed for at betale for 5 forskellige pakker eller betale løbende som Jeres søn/datter booker sig ind på de forskellige hold.

Betalingen for pakkerløsninger sker via vores webshop her på hjemmesiden, og betaling løbende pr. undervisningsmodul foregår via bookingsystemet.

Vi har 3 forskellige pakkeløsninger som hhv. giver adgang til følgende:

 1. Teoripakken: Giver adgang til alle teorimoduler.
 2. Teori og banepakken: Giver adgang til alle teorimoduler og manøvre/glatbane i hverdagene.
 3. Lovpakken: Giver adgang til al den obligatoriske undervisning.
 4. Lovpakken Del 1: Giver adgang til første halvdel af den obligatoriske undervisning.
 5. Lovpakken Del 2: Giver adgang til anden halvdel af den obligatoriske undervisning.

Vælger I som forældre at købe “Lovpakken” vil Jeres søn/datter også frit kunne vælge mellem alle de kørelærere der har en lektionspris mellem kr. 400 – 450,- Dvs. at vælger de en kørelærere til en lektionspris af kr. 450,- vil denne kun koste kr. 400,- når der køres de lovpligtige lektioner.

Fordelen ved at vælge en af vores pakkeløsningerne, er I som forældre ikke skal finde Jeres betalingskort frem hvergang der skal bookes et undervisningsmodul. Derudover opnåes der også en rabat ved køb af en pakkeløsning, da dette letter vores administration og de online gebyrer vi betaler.

I kan læse mere om vores pakkeløsninger HER

I vores online bookingsystem skal der betales hvergang der bookes et undervisningsmodul. Dette har vi lavet for at give muligheden til alle dem der har svært ved at spare sammen til et kørekort, og derfor ikke kan påbegynde et uddannelsesforløb for kørekort.

Mange køreskoler tilbyder dyre afdragsordninger på et kørekort og det ikke fair, når eleverne i realtiteten ikke behøver at betale for mere end hvad de har fået af undervisning. Der har også været flere sager om køreskoler der går konkurs, dette rammer eleverne hårdt da de står som Sorteper, og nu skal finde nye midler for at forsætte deres kørekortuddannelse.

Køreprøverne

En køreprøve består af en teoretisk og praktisk prøve og her oplever vi tit I forældre har nogle udfordringer.
Det ikke prøverne som sådan der problemet, men hele processen der er tung og besværlig.

Når Jeres søn/datter starter på Deres kørekortuddannelse bliver de mødt med en masse informationer om selve uddannelsens opbygning, men også en masse informationer om hvilken papirer de skal have samlet sammen.

Vores erfaring viser at hele problematikken omkring “Ansøgningen om kørekort” og bestilling af prøver tit misforståes. Det forstår vi udemærket godt, fordi selv de ansatte på borgerservice og uddannet kørelærere bliver nogle gange forvirret 🙃

Ansøgning om kørekort er et dokument som eleven skal udfylde, for at ansøge staten om tilladelse til at erhverve sig et kørekort. Denne ansøgning skal før den kan indleveres til godkendelse hos borgerservice, vedlægges nogle dokumenter.

 1. En lægeerklæring fra egen læge som max. må være 3 måneder gammel ved indlevering.  (Husk pasbillede med op til lægen),
 2. Et kursusbevis på de har deltaget til et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus (Må max. være et år gammelt ved indlevering)
 3. Er din søn/datter under 18 år da de startede på uddannelsen, skal der også vedlægges en samtykkeerklæring som skal være underskrevet af værgerne for ansøgeren.
 4. Er din søn/datter ikke dansk statsborger, skal der vedlægges en kopi af deres pas, samt opholdstilladelse hvis de har et.

Når alt ovenstående er indsamlet er ansøgningen klar til indlevering. Dette kan ske ved I selv henvender Jer til borgerservice og får den godkendt på stedet. Samtidig kan I også bede borgerservice om at bestille en teoriprøve til Jeres søn/datter.

For at kunne bestille en prøve skal der betales kr. 600,- i prøvegebyr til politiet. Dette gebyr dækker over en teoretisk og praktisk prøve, sålænge man består. Består man desværre ikke en af prøverne, skal der igen betales kr. 600,- i prøvegebyr.

I skal være forberedte på at nogle borgerservicer ikke ønsker at have denne administration omkring bestilling af teoriprøver og derfor vil prøve at afvise dette, for i stedet at henvise til, det er køreskolen som skal gøre det.

Dette er en forkert information,  da det er staten som tager et gebyr for disse prøver og derved også Jeres fulde ret at få denne service fra dem. Det eneste I skal sikre Jer er at teorimodul 8 er overstået før en teoriprøve kan aflægges.

Hvis I ønsker at vi som køreskole skal hjælpe Jer med aflevering, godkendelse og bestilling af teoriprøve gør vi det med glæde, mod et administrationsgebyr på kr. 495,- (Prøvegebyret bliver sendt via e-boks) Vælger I denne løsning, så skal I blot sende alle dokumenter i den kuvert Jeres søn/datter fik udleveret ved intro, samt betale gebyret via vores webshob.

Når ansøgningen er godkendt, sender vi den retur til Jeres søn/datter og bestiller derefter en teoriprøve, hvori vi oplyser omkring dato, tid og sted for prøven via mail.

Så langt så godt 😊

Når teoriprøven er bestået, er det tid til den praktiske prøve (også kaldet køreprøven i folkemunde) Denne prøve skal bestilles i samarbejde med den selvvalgte kørelærere.

Det er meget individuelt hvornår man er klar til den praktiske prøve og vi anbefaler det er en dialog mellem Jeres søn/datter og kørelæreren selv. Som forældre kan man tit følge sig frustreret over de ekstra udgifter der er til ekstra kørelektioner, men det er her tilliden til Jeres barns valg af kørelærer skal komme frem. Husk på kørelærerne har erfaringen og al den relevante viden omkring hvad der skal til for at består den praktiske prøve.

Ansøgningen

Ansøgningen om kørekort er ikke kun noget der skal forbi borgerservice og godkendes. De undervisende kørelærere skal også skrive i den mange gange. Glemmer eleven den, opstår der tit nogle problematikker.

Som kørelærere har man nogle forpligtigelser overfor staten omkring dokumentation for den undervisnings Jeres søn/datter har modtaget. Derfor er det vigtigt den medbringes til følgende undervisningsmoduler.

 1. Kørelæreren skal underskrive i ansøgning på manøvrebane som typisk foregår efter teorimodul 2.
 2. Kørelæreren skal underskrive i ansøgning efter mørkekørsel.
 3. Kørelæreren skal underskrive i ansøgning efter teorimodul 8.
 4. Kørelæreren skal underskrive i ansøgningen på glatbane.

Hvis ansøgningen glemmes ved en af ovennævnte undervisningsmoduler, skal I selv sørge for at kontakte den undervisende kørelærer for at få Deres underskrift.

Derudover skal Jeres søn/datter også medbringe ansøgningen til hhv. den teoretiske og praktiske prøve.

Hvis ansøgningen glemmes ved prøverne, vil Jeres søn/datter blive afvist til prøven og et nyt prøvegebyr skal betales før en ny prøve kan bestilles.

Teamet bag HeyWay

HeyWay er kommet til verden igennem et tæt samarbejde med 2 køreskoleejere og en forretningsudvikler, samt bistået af mange andre parter.

Behovet for at lave HeyWay opstod da De så hvor mange molbo tilgange der var i branchen, samt hvor dårlige vilkår både elever og kørelærere var udsat for.

Derefter startede den lange process med at analysere hele branchen, snakke med elever, kørelærere, politikker, brancheforeninger, jurister og ikke mindst programmører for at sætte det hele i system.

De 3 stolte stiftere har flere års erfaring med at arbejde med mennesker, løse avanceret problemstillinger og optimere processer.

Henrik Lund – Forretningsudvikler og CEO

Mahdi Rützou – Kørelærer og COO

Deniz Cicek – Særlig uddannet kørelærer og CIO

Michael Wallin – Advokat og CLO